Strategi og Masterplaner erhvervshavne

Strategi- & Masterplan 2050

Strategi- og masterplan 2050 er udarbejdet i 2023 og forelagt Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet ved endelig godkendelse d. 25. januar 2024.

Strategien og masterplanen tager udgangspunkt i den tidligere strategi- og masterplan fra 2015.

Efter en periode med betydelige investeringer og ændringer i Erhvervshavnene er den nu opdateret og fornyet, så den inkluderer alle de nye muligheder, der fremstår i visionerne for Lolland i en ny fremtid.