Lidt om Femø Havn

Om Femø havn

Femø havn er en lille hyggelig havn, med plads til ca. 100 både, beliggende på vestsiden af Femø i Smålandsfarvandet.

Havnen har ca. 3000 overnatninger årligt, hvilket gør den til den mest besøgte lystbådehavn i Lolland Kommune.

Man er velkommen til at ringe og høre om der er ledige pladser, hvis man har en større båd, men der kan ikke reserveres plads.

Havnepenge betales på kontoret i åbningstiden (se opslag på døren) eller ved henvendelse til havnefogeden.

Femø havn er en grøn havn, hvor der tages hensyn til dyre-, fugle- og plantelivet. Der sprøjtes ikke mod ukrudt og i forbindelse med arealomlægning og nybyggeri, plantes der træer og buske og såes græs og blomster.

På Femø Havn finder du desuden "Høkeren" i Det Gule Magasin (kiosk), Alice's Is- og pølsebod, cykeludlejning, turistkontor, ejendomskontor, Æggeskallen (opholdsrum for sejlere), dieselsalg, vaskeri, sejlerkøkken, "Stenbideren" - med hyggerum og naturbase samt færgen Femøsund (til Kragenæs).

Din hund er velkommen på Femø havn. Husk, at den skal i snor og at der skal samles op efter den. Bemærk at Blå Flag strande ikke tillader hunde. (Badestranden nord for havnen har Blåt Flag).

Havnelodsen Femø Havn

Link til Den Danske Havnelods