Priser og regulativer

Prislisten er gældende for Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn og omfatter alle generelle services erhvervshavnene tilbyder. For at se prislisten se Prisliste 2024.

Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn

Forretningsbetingelserne for begge erhvervs havne er trådt i kraft i 2016 og beskriver alle forhold omkring havnenes forretningsgange. Læs mere om Lolland Havnes forretningsbetingelser

Nærværende bestemmelser er gældende for alle skibe og fartøjer der anløber Rødbyhavn Trafikhavn. Hvor ikke andet er anført er bestemmelserne i Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne, Trafikministeriets bekendtgørelse. nr. 1146 af 25. november 2004, bilag 1 gældende. Der henvises i øvrigt til havnens til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Læs mere om Rødbyhavn Trafikhavns ordensreglement

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Ordensregelmentet for havnen ikraftsætter standardregelmentet for erhvervshavne.

Standardregelmentet kan læses på Retsinformation

Affaldsspanden beskriver og fastsætter affaldshåndteringen på Rødbyhavn Trafikhavn.

Standard lejebetingelser og lejekontrakt for udlejning af arealer på Lolland Erhvervshavne

Hvor der henvises til faste skabeloner og betingelser havnen benytter ved udlejning af arealer lokaler og bygninger.