Prisliste 2024

Prislisten er gældende for Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn og omfatter alle generelle services erhvervshavnene tilbyder.

Skibsafgift

u/moms
Skibsafgift pr. BT pr. anløb (inkl. ISPS-afgift)

5,83

Skibsafgift slæbebåde, hjælpe- og supplyfartøjer, pramme, flydekraner, jackups, bemandingsfartøjer m.m. pr. m. pr. påbegyndt døgn 15,88

 

Vareafgift pr. ton

u/moms
Jord, sten, grus, kalk, kalksten, affald, roer, slagger, aske, gips og svovl 6,45
Kul, cinders, koks, spagnum, flis, træ, korn, frø, roepiller, skrot, cement, ærter, råvare jern, ukurant sukker 12,50
Melasse og flydende gødning m.m. 18,90
Konstruktioner, vindmølleprodukter, container, ro-ro gods, spunsjern og stykgods 24,00
Sukker 19,30
Olie, gas 25,80
Værdiafgift af fisk 2,5 % af værdien
Personafgift pr. person 4,30

Øvrige takster

u/moms
Ferskvand  pr. kbm. (Startbetaling ½ time indefor normal arbejdstid, 218 kr.) 55,30
Takst for elektricitet (reguleres efter indkøbspris) Elpris + tillæg
Mobilkran pr time uden vareafgift 1.470
100-ton kran pr time v.løft op til 30 ton 2.865
100-ton kran pr time v.løft over 30 ton 5.040
100-ton kran pr time v. stand-by 985
Bugserassistance i normal arb.tid (alt incl.) pr påbegyndt time  2.330
Bugserassistance udenfor  normal arb.tid (alt incl.) pr påbegyndt time  4.655
Leje af jolle pr dag (bådfører betales særskilt) 475
Leje af flåde pr. dag 475
Leje af traktor og vogn, gaffeltruck, samt rengøring af kaj med traktorkost pr. time (Inkl. fører) 800
Leje af rendegraver m. fører pr time 1.045
Kranpladsleje pr påbegyndt time (f.eks. land og sø-sætning af både) 200

Mandskab pr. time

u/moms
Specialarbejder (alm. forekommende arbejde inkl. ISPS vagt) 455
Håndværker, båd- og kranfører 525
Udkald uden for normal arbejdstid 440
Overtid de første 3 timer efter normal arbejdstid + 50 % (engangsbeløb for udkald)
Overtid på alle andre tidspunkter + 100 %

Arealleje

u/moms
Aftalt opbevaring højst 7 dage Uden beregning
Arealer i havnens bagland, hvis findes 4,60 kr/kvm/mdr
Kajnære arealer indenfor ISPS, samt kortvarige eller mindre
parceller udenfor ISPS
6,85 kr/kvm/mdr
Kajer samt kajnære arealer efter aftale, som anvist i "Havnens Forretningsbetingelser" 13,80 kr/kvm/mdr

Varer kan kun efter aftale med havnen henstilles på havnens arealer.

For varer, gods eller andet der henstilles på havnens arealer betales leje for det antal kalenderdage opbevaringen finder sted. Takst for opbevaring afhænger af hvor lang tid, det på forhånd er aftalt at opbevaring skal foregå idet havnen skelner mellem:

a) Kortidsopbevaring som er en midlertidig opbevaring på højst 7 dage mens man f.eks. afventer anden transport.
b) Mellemlang opbevaring som er en midlertidig opbevaring på op til 3 måneder.
c) Langtidsopbevaring hvorved forstås leje af arealer over 3 måneder.

Værftsophold

Virksomheder placeret på havnen og som udfører skibsreparationer eller nybygning kan, når de har skibe til reparation, blive fritaget for skibsafgift på en på forhånd aftalt og begrænset kajstrækning.

  • Skibe til tilbudsgivning (max 1 dags-ophold)
  • Skibe som venter på at komme på bedding max 2 dage eller efter nærmere aftale
  • Reparation foretaget af bådeværftets folk (herunder færdiggørelse efter ophold på bedding)
  • Skibe der afventer acceptabelt vejr før afsejling fra værftet (max en uge)

Bådeejer eller virksomhed afholder alle afledte omkostninger og forbrugsafgifter.

Der skal ikke beregnes moms:

  • Når rederen er udenlandsk (skibsafgift)
  • Når skibet ankommer fra udenlandsk havn (vareafgift)
  • Når skibet afsejler mod udenlandsk havn (vareafgift)

Der skal beregnes moms:

  • Når skibet afsejler til dansk havn (vareafgift)
  • Når rederen er dansk (skibsafgift)

Arbejdstider

Mandag - fredag (NB arbejde efter 1200 om fredagen skal varsles senest kl. 1000)

klokken 0700 – 0830 arbejdstid..... 1,5 time
klokken 0830 – 0900 kaffepause... 0,5 time
klokken 0900 – 1200 arbejdstid..... 3,0 time (kranen holder pause fra 1000 til 1010)
klokken 1200 – 1230 frokost…….. 0,5 time
klokken 1230 – 1530 arbejdstid.... 3,0 time (kranen holder pause fra 1400 til 1410)

Faktureret krantid pr. dag plus en time til anstilling og eventuel overtid derudover. Ved forgæves anstilling, uanset årsagen, faktureres de faktiske omkostninger havnen måtte have haft.

Hverdage overtid fra:

klokken 1530 – 1830: + 50 % tillæg
klokken 1830 – 0700: + 100 % tillæg

Fredag overtid fra:

klokken 1200 – 1500: + 50 % tillæg
klokken 1500 – 0700: + 100 % tillæg

Lørdage, - søndage: 

+ 100 % timer

For ventetid i forbindelse med overtid beregnes kranførerens fulde overtidstakst.

 

Download prisliste til udskrivning