Profil af Nakskov Havn

Nakskov Havn er en kommunalt ejet havn, der skal udvikles og drives som en trafik- og erhvervshavn. Havnebestyrelsen har gennem årene foretaget en række nødvendige investeringer i havnens anlæg, kajer og faciliteter for at kunne honorere kravene til en moderne trafik- og erhvervshavn. Seneste projekt har været uddybning af sejlrenden.

""

Med sin placering umiddelbart ud til den stærkt befærdede internationale sejlrute i Langelandsbæltet har Nakskov Havn både optimal beliggenhed og væsentlig forbedrede besejlingsforhold.

I forbindelse med havnen er der et stort erhvervsområde, hvor nye virksomheder kan placeres. Det  har plangrundlag for forskellige typer firmaer bl.a. agroindustri syd for havneområdet.