Meldesystem Nakskov Fjord

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 1269 af 02. december 2014 om sejlads og meldesystem på Nakskov Fjord

Den 1. februar 2015 træder bekendtgørelsen omkring meldesystem og meldepligt for for anduvning og afsejling af Nakskov Havn og Fjord i kraft.

Jvf. bekendtgørelsen skal alle skibe over 20 meter melde på VHF kanal 12, om de er for ind- eller udadgående Nakskov Fjord, bekendtgørelsen kan læses på Retsinformation