Standard regulativ

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Ordensregelmentet for havnen ikraftsætter standardregelmentet for erhvervshavne.

Standardregelmentet kan læses på Retsinformation