ISPS

For- og efteranmeldelse for skibe til Lolland Havne

I forbindelse med at bekendtgørelse 1021 træder i kraft, ændres bestemmelserne omkring foranmeldelse og efteranmeldelse for skibe der anløber eller afgår fra europæiske havne.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 01. januar 2011, og gælder for skibe der ligger i havn eller ankommer 01. januar.

Vi skal gøre opmærksom på at der er vedhæftet strafbestemmelser i bekendtgørelsen.

Inden ankomst:

Foranmeldelse til havnen skal ske senest 24 timer før ankomst, hvis der er kortere afstand, så snart bestemmelses havnen er kendt:

Senest ved afgang

Føreren af et udenlandsk skib, uanset størrelse, der har anløbet en dansk havn, skal senest ved afgang fra havnen oplyse havnemyndigheden om det faktiske ankomst- og afgangstidspunkt til og fra havnen.

 • SKIBETS BESTEMMELSESHAVN: Rødbyhavn Trafikhavn
 • FORVENTET ANKOMST ETA (UTC):
 • (bemærk at det er dato og klokke tidspunkt). 
 •  FORVENTET AFGANG ETD (UTC):
 • (bemærk at det er dato og klokke tidspunkt). 
 • SKIBETS NAVN:
 • IMO NUMMER:
 • KALDE SIGNAL / MMSI :
 • BT:
 • SKIBETS FLAGSTAT:
 • SKIBETS SIDSTE HAVN:
 • SKIBETS NÆSTE HAVN:
 • LADNINGENS ART:
 • LADNINGENS VÆGT:
 • ØNSKE OM KAJ:
 • AFSKIBER/MODTAGER:
 • STEVEDORE:
 • EVT. KRAN:
 • KRANREKVIRENT:

For Rødbyhavn Trafikhavn skal der yderligere oplyses:

 • Skibets Længde (LoA):

 • SKIBETS NAVN:
 • SKIBETS AFGANGSHAVN: Rødbyhavn Trafikhavn
 • FAKTISK ANKOMST ATA (UTC):
 • FAKTISK AFGANG ATD (UTC):
 • SKIBETS NÆSTE HAVN:
 • LADNINGENS ART:
 • LADNINGENS FAKTISKE VÆGT:
 • AFSKIBER/MODTAGER:
 • STEVEDORE: