ISPS

For- og efteranmeldelse for skibe til Lolland Havne

I forbindelse med at bekendtgørelse 1021 træder i kraft, ændres bestemmelserne omkring foranmeldelse og efteranmeldelse for skibe der anløber eller afgår fra europæiske havne.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 01. januar 2011, og gælder for skibe der ligger i havn eller ankommer 01. januar.

Vi skal gøre opmærksom på at der er vedhæftet strafbestemmelser i bekendtgørelsen.

Inden ankomst:

Foranmeldelse til havnen skal ske senest 24 timer før ankomst, hvis der er kortere afstand, så snart bestemmelses havnen er kendt:

Senest ved afgang

Føreren af et udenlandsk skib, uanset størrelse, der har anløbet en dansk havn, skal senest ved afgang fra havnen oplyse havnemyndigheden om det faktiske ankomst- og afgangstidspunkt til og fra havnen.

  • SKIBETS BESTEMMELSESHAVN: Nakskov Havn
  • FORVENTET ANKOMST ETA (UTC):
  • (bemærk at det er dato og klokke tidspunkt). 
  •  FORVENTET AFGANG ETD (UTC):
  • (bemærk at det er dato og klokke tidspunkt). 
  • SKIBETS NAVN:
  • IMO NUMMER:
  • KALDE SIGNAL / MMSI :
  • BT:
  • SKIBETS FLAGSTAT:
  • SKIBETS SIDSTE HAVN:
  • SKIBETS NÆSTE HAVN:
  • LADNINGENS ART:
  • LADNINGENS VÆGT:
  • ØNSKE OM KAJ:
  • AFSKIBER/MODTAGER:
  • STEVEDORE:
  • EVT. KRAN:
  • KRANREKVIRENT:

For Rødbyhavn Trafikhavn skal der yderligere oplyses:

  • Skibets Længde (LoA):

  • SKIBETS NAVN:
  • SKIBETS AFGANGSHAVN: Nakskov Havn
  • FAKTISK ANKOMST ATA (UTC):
  • FAKTISK AFGANG ATD (UTC):
  • SKIBETS NÆSTE HAVN:
  • LADNINGENS ART:
  • LADNINGENS FAKTISKE VÆGT:
  • AFSKIBER/MODTAGER:
  • STEVEDORE: