Forretningsbetingelser

Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn

Forretningsbetingelserne for begge erhvervs havne er trådt i kraft i 2016 og beskriver alle forhold omkring havnenes forretningsgange.

 

Download forretningsbetingelser til udskrift