Priser og regulativer

Prislisten er gældende for Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn og omfatter alle generelle services erhvervshavnene tilbyder. For at se prislisten se Prisliste 2024.

Nakskov Havn og Rødbyhavn Trafikhavn

Forretningsbetingelserne for begge erhvervs havne er trådt i kraft i 2016 og beskriver alle forhold omkring havnenes forretningsgange. Læs mere om Lolland Havnes forretningsbetingelser

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 09. december 2014 i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.v. Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende eller senest den 1. februar 2015. Læs mere om Nakskov Havns ordensreglement

Den indtegnede Nakskov Havns havnegrænse som er beskrevet i ordensregelmentet kan ses her

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Ordensregelmentet for havnen ikraftsætter standardregelmentet for erhvervshavne.

Standardregelmentet kan læses på Retsinformation

Affaldsspanden beskriver og fastsætter affaldshåndteringen på Nakskov Havn.

Standard lejebetingelser og lejekontrakt for udlejning af arealer på Lolland Erhvervshavne

Hvor der henvises til faste skabeloner og betingelser havnen benytter ved udlejning af arealer lokaler og bygninger.