Profil af Rødbyhavn Trafikhavn

En centralt placeret havn, der forbinder Skandinavien med resten af Europa.

Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende Femern Bælt-region. Den har en perfekt beliggenhed for transport til lands og til vands, mellem Nordtyskland og resten af Europa og Danmark og hele Skandinavien.

De kommende år står Rødbyhavn Trafikhavn over for en markant udvikling, som erhvervsområde med fokus på udvidelsen af de traditionelle havneerhverv samt havnerelaterede service- og kontorerhverv.

Dette sker ikke mindst som en konsekvens af byggeriet af den kommende Femern Bælt Forbindelse.

""

Download profilbrochuren om Rødbyhavn Trafikhavn.
Download søkort med detailoplysninger om havnen.