Ordensreglement

Rødbyhavn Trafikhavn

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 266 af 11 marts 2009 om havne og godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 28.03 2012 i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser m.v. 

 

Download regulativ for udskrivning