Masterplan og strategi

Masterplan 2025+

Masterplanen er udarbejdet i 2015 af Lolland Erhvervshavne med henblik på at lægge
rammerne for havnens udvikling og udbygning på mellemlangt og langt sigt.

Masterplanen skal ses som en ramme for, hvordan havnen potentielt kan udvikles og udbygges i takt med at godsudvikling og erhvervsudvikling skaber grundlaget for det.


Strategi

I Strategi 2025 for Lolland Erhvervshavne opstilles vision og mål for de næste 10 års udvikling af erhvervshavnene i Nakskov og Rødby.

Strategien fokuserer især på at sikre infrastruktur og rammer for en fortsat udvikling af eksisterende styrkepositioner og kerneforretninger på de to havne, inden for bl.a. bulkvarer, projektgods og større konstruktioner.