Projekter

Projekter på Femø Havn

"Stenbideren"

"Stenbideren" er et spændende nyt projekt på Femø Havn til gavn og glæde for vore mange turister og Femøboere. Projektets idémænd er Jørgen Larsen og Christine G. Pedersen, der i fællesskab har tegnet, idéudviklet, og søgt fonde for at få projektet realiseret. Femø Beboerforening står bag projektet, og der er nedsat en styregruppe.

Projektfinansieringen er på plads, idet Nordeafonden har bevilliget 1 mill. kr til projektet og fra Landdistriktspuljens Ø-støttemidler er der modtaget 750.000 kr.

Hans Andersen fra firmaet Olsen & Pedersen er hovedentreprenør på projektet.

Stenbideren kommer til at rumme et stort lyst "hyggerum", en stor naturbase med materialer til en aktiv dag i Femøs skønne natur (fiskenet, opslagsbøger, kikkerter, rejestrygenet, blomsterpresser, baljer, ... ), cykeludlejning samt et lille materialerum til havnefogeden.

Fredag d. 28/8 tog havnemester Tummas Juul, tidligere turistchef Marie Louise Friderichsen, økontaktpolitiker Leif Utermøl, Jørgen Larsen og Christine Pedersen begge idéfolket bag projektet de første fem spadestik til Stenbideren. 

Torsdag d. 12/11 var der rejsegilde, hvor ca. 50 fremmødte kunne se nærmere på projektet samt få en god snak med håndværkerne bag byggeriet. Traditionen tro, blev der serveret pølser og øl/vand. 

"Stenbideren" er nu færdig og blev officielt indviet d. 19. juni under overværelse af ca. 150 fremmødte.

Ved indvielsen blev også en ny skulptur på Femø Havn afsløret: Husets varetegn - Stenbideren

Alle er velkomne til at benytte huset.

Femø i form.

Legepladsprojekt som forventes realiseret i løbet af 2021/2022

Beliggende ved "Æggeskallen" - havnens østlige del.

Renovering af bro

I oktober renoveres broen ved Femøsunds færgeleje af Park & Vej.