Projekter

Projekter på Femø Havn

"Stenbideren"

"Stenbideren" er et spændende nyt projekt på Femø Havn til gavn og glæde for vore mange turister og Femøboere. Projektets idémænd er Jørgen Larsen og Christine G. Pedersen, der i fællesskab har tegnet, idéudviklet, og søgt fonde for at få projektet realiseret. Femø Beboerforening står bag projektet, og der er nedsat en styregruppe.

Projektfinansieringen er på plads, idet Nordeafonden har bevilliget 1 mill. kr til projektet og fra Landdistriktspuljens Ø-støttemidler er der modtaget 750.000 kr.

Hans Andersen fra firmaet Olsen & Pedersen er hovedentreprenør på projektet.

Stenbideren kommer til at rumme et stort lyst "hyggerum", en stor naturbase med materialer til en aktiv dag i Femøs skønne natur (fiskenet, opslagsbøger, kikkerter, rejestrygenet, blomsterpresser, baljer, ... ), cykeludlejning samt et lille materialerum til havnefogeden.

Fredag d. 28/8 tog havnemester Tummas Juul, tidligere turistchef Marie Louise Friderichsen, økontaktpolitiker Leif Utermøl, Jørgen Larsen og Christine Pedersen begge idéfolket bag projektet de første fem spadestik til Stenbideren. 

Torsdag d. 12/11 var der rejsegilde, hvor ca. 50 fremmødte kunne se nærmere på projektet samt få en god snak med håndværkerne bag byggeriet. Traditionen tro, blev der serveret pølser og øl/vand. 

Byggeriet af "Stenbideren" er nu stort set færdig. Der mangler en gang maling af bygningen - udendørs, når vejret tillader det, samt finpudsning af de fire trapper og jord og blomster i bedene.

Indretningen af lokalerne er endnu ikke påbegyndt og der mangler belysning i "hyggerummet.

Følg med i projektet her på siden - eller sejl til Femø og følg byggeriet live.  

Forventet indvielse - 19. juni (Når det bliver tilladt at holde fest).

Femø i form.

Legepladsprojekt som forventes realiseret i løbet af 2021/2022

Beliggende ved "Æggeskallen" - havnens østlige del.