Nyheder

Nyheder i 2022

Ny bro

Broen ved færgelejet er blevet fornyet og står flot og klar til sæsonstart 2022

Orlov

Den 1. marts går havnefogeden på orlov. 

Nyheder i 2021

Ny bro

Til denne sæson er broen langs færgens opmarchbåse blevet renoveret. I samme forbindelse er der blevet etableret to terrasser.

Høkeren på Femø Havn

Åbner d. 28/3 med ny "besætning".

Der er dannet en andelsforening, og driftlederparret er i år Asger Thomsen og Eileen Christensen. 

Der er pt. åbent dagligt 8.00-10.00 + 15.00-18.00 (Søndag kun formiddag).

Diesel

Der sælges diesel fra havnekanten - kontakt havnefogeden for tankning.

Standeren er nyrenoveret.

Strøm

Der er opsat nye og flere strømstandere ved kajen langs "Stenbideren" og på den nye bro langs færgens opmarchbåse. Der er trukket nye kabler rundt hele havnebassinet i ny havn nærmest færgen.

Oprensning 

I april har Henriette Sand renset op i Femø havn

Redningsstiger

Femø Havn har fået doneret to redningsstiger fra Tryg Fonden. 

Nyhedsbrev

Som noget helt nyt har Askø, Fejø (Dybvig) og Femø i år sammen udgivet et nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet kan læses her på hjemmesiden - snarest, og er sendt til flere havne i nabolaget.

Fornyelse af bro

Fra 11. oktober bliver broen ved færgelejet totalrenoveret af Park & Vej.

 

Nyheder 2020

Stenbideren

Stenbideren er et nyt projekt på Femø havn

Stenbideren er et hus i samme stil med den eksisternde servicebygning og rummer et hyggerum, en naturbase, cykelstald, samt lagerrum til havnefogeden.

Nedrivning af eksisterende byggeri er afsluttet og 1. spadestik blev taget d. 28/8 2020 af havnemester Tummas Juul, tidligere turistchef Marie Louise Friderichsen, økontaktpolitiker Leif Utermøl samt idéfolket bag projektet Jørgen Larsen og Christine G. Pedersen.

Rejsegilde blev afholdt d. 12/11 kl. 13.00 under hensynstagen til coronaristriktionerne.

Stenbideren står klar til sæson 2021 - vi håber, at den bliver til stor glæde og gavn for os alle.

(Læs mere om projekt "Stenbideren" under Projekter)

Dørkode

I august blev der sat kodelåse på dørene til sejlernes servicebygning.

Koden udleveres ved betaling af havnepenge til havnefogeden eller direkte ved betaling på HARBA-app.

*6-cifret kode*

Asfalt langs kajen

I juli blev der lappet huller langs kajen, der vender over mod badestranden. Dette skulle gerne øge sikkerheden ved ankomsten til Femø havn.

Høkeren i Det Gule Magasin - i år som kiosk.

Kiosken er åben dagligt fra 8.00 -10.00 og igen fra 15.00-19.00.

Gavekort

Hvad giver man til sejleren, der har alt?

Et gavekort på x antal overnatninger til Femø Havn.

Fra 2020 er det muligt at få lavet gavekort til Femø Havn. Kontakt havnefogeden på 23603032 eller på mail: ched@lolland.dk

Nyheder i 2019

I august måned blev der opsat en elektronisk vandstandsmåler i Femø Havn. Her på hjemmesiden, kan du følge vandets rytme.

Salg af diesel på Femø Havn er overgået til havnefogeden pr. 20/8. 

I 2019 er der monteret nye fortøjningspullerter på kajen langs fastliggerne og på betonbrohammeren.

Der er opsat fri/optaget-skilte på fastliggerpladserne, så pladserne kan bruges af gæstesejlere, når Femøboerne er ude at sejle.

Havnen og sejlrenden er blevet renset op/uddybet i foråret.

"Hængebroen" mod syd er blevet stabiliseret med nye pæle og broen er blevet forankret i land.

Der er slået seks nye fortøjningspæle i havnebassinet i august.

Der er lagt fliser i forrummene til badene og stålskinnen langs servicebygningens sokkel er fjernet til fordel for fliser.

Nyheder i 2018

I 2018 blev der lagt en meget flot ny belægning på området omkring "Det Gule Magasin" og brosten langs kajen.

Der blev placeret to nye skibsformede plantekasser, som blev beplantet med særligt udvalgte planter, der skulle kunne tåle vind, havgus samt oversvømmelse.

Femø Havn blev beriget med en hjertestarter (hænger på servicebygningen).

I april blev Christine G. Pedersen ansat som havnefoged efter Niels T. Hansen, der valgte at gå på pension.