Glemte sager

Kontakt havnefogeden, hvis du har glemt eller tabt noget, mens du besøgte Femø.

 

De effekter, der ikke er afhentet inden årsskiftet, bortskaffes.