Glemte sager

Kontakt havnefogeden, hvis du har glemt eller tabt noget, mens du besøgte Femø.

Mobil 23603032 - Christine G. Pedersen

Tabt eller glemt i 2021 - og på depot hos havnefogeden:

 

De effekter, der ikke er afhentet inden årsskiftet, bortskaffes.