Aktiviteter på Femø Havn

Aktiviteter på Femø Havn 2022

28/3 Årets ø - dommerkomité på besøg

28/3 Høkeren 1 års fødselsdag

2/4 Generalforsamling Bådelaug

6/5 Søsætning

7/5 Hornfiskekonkurrence FIF

21/5 Riggerfest

Aktiviteter på Femø Havn 2021

25/3 Dåb af skib

28/3 "Høkeren" åbner

1/5 Søsætning 

1/5 Hornfiskekonkurrence FIF

13/5 Klargøring af "Det gule magasin" til malerdag

22/5 Alice´s Is- og pølsebod åbner

30/5 Maling af "Det gule Magasin"

12/6 Generalforsamling Bådelaug - kl. 10.00 i Æggeskallen

19/6 Indvielse af "Stenbideren" - kl. 10.30

3/7 Turismens dag

5/7 Femøsund 25 år kl. 11.00 

9/7 Femø Frugtsalgs Forening inviterer indenfor

21/7 Individuel- og børne triathlon kl. 10.00

25/7 Familie triathlon kl. 10.00

28/7 Jazz på Havnen kl. 11.00

30/7 Jazz på Havnen kl. 11.00

31/7 Jazz på Havnen kl. 13.00

(2/8-8/8 Havnefogeden holder ferie. Afløser Kurt Frederiksen)

25/9 Afriggerfest (Femø Bådelaug)

16/10 Masteaftagning

21/10 Græskarkonkurrence kl. 14.00

23/10 Bådoptagning kl. 8.00

23/10 Fiskekonkurrence kl. 7.00-14.00

30/10 Det mobile mosteri

 

For nærmere info om de enkelte aktiviteter / arrangementer – se særskilt opslag på havnen, spørg på havnekontoret eller tjek hjemmeside.

Arrangementer rundt på øen - tjek Femøs hjemmeside.

Aktiviteter på Femø Havn 2020

21/3 Generalforsamling bådelaug - udsat

1/5 Søsætning

9/5 Hornfiskekonkurrence

28/5 Femø Havn åbner (anløb + toiletter)

10/6 Blåt flag hejses

13/6 Havnens dag - Udsat

13/6 Alice' ishus åbner kl. 15.00 (slik og is)

20/6 Alice' pølsebod åbner kl. 15.00 (grill)

20/6 Generalforsamling Bådelaug 

23/6 Badefaciliteterne på havnen åbner

25/6 "Høkeren" åbner (Øl, vand, morgenbrød, .... - sortimentet udvides løbende)

4/7 Turismens dag - Aflyst!

22/7 Individuel triathlon

28/7 Familiestafet triathlon

28/7-2/8 Femø Jazz Festival - Aflyst!

29/7, 31/7 samt 1/8 Jazz på havnen

19/8 Nedrivning af skur m.m. påbegyndes

28/8 1. spadestik til Stenbideren

30/8 Alice's Is- og pølsebod lukker

1/9 Byggeri af Stenbideren påbegyndes

30/9 "Høkeren" lukker

3/10 Afriggerfest Femø Bådelaug - Aflyst

17/10 Lystfiskermesterskab FIF

24/10 Bådoptagning 

24/10 Det mobile mosteri

27/10 Nedtagning af bro

12/11 Rejsegilde Stenbideren (Kl. 13-15)

17/11 Etablering  af ny bro påbegyndes

Aktiviteter på Femø Havn 2019.

13/4 Generalforsamling Bådelauget

21/4 Rigger-komsammen

4/5 Hornfiskekonkurrence FIF

5/5 Søsætning

10/5 Alice Is- og pølsebod åbner

18/5 Fælles arbejdsdag på havnen incl. grill

25/5 Havnens dag

1/6 Blåt flag hejses

23/6 Fejring af Blåt flag samt Sankt Hans aften

6/7 Turismens dag

24/7 Individuel triathlon FIF

28/7 Familie triathlon FIF

30/7 Femø Jazz Festival

31/7 Femø Jazz Festival

1/8 Femø Jazz Festival

2/8 Femø Jazz Festival

3/8 Femø Jazz Festival

4/8 Femø Jazz Festival

22/8 Havnen overtager dieselsalget

31/8 Alice's Is- og pølsebod lukker

28/9 "Høkeren" lukker

27/10 Bådoptagning